Ergonomia

Virtuity prezentuje nowatorskie podejście do badań, analiz i optymalizacji ergonomicznych. Stosując zaawansowane oprogramowanie symulacyjne oraz systemy przechwytywania ruchu, nie tylko dokonujemy praktycznej i dokładnej analizy stanowisk pracy, ale dzięki wieloletniemu doświadczeniu w przemyśle pokazujemy konkretne rozwiązania.

KORZYŚCI BADANIA I ANALIZY ERGONOMICZNEJ REALIZOWANEJ PRZEZ VIRTUITY

 • Zwiększenie wydajności i komfortu pracy 
  Dzięki wprowadzonym usprawnieniom poprawiamy komfort i wydajności pracy
 • Możliwość oceny ergonomicznej różnych stanowisk pracy
  Poprzesz wykorzystanie szeregu raportów mamy możliwość oceny ergonomicznej dowolnych stanowisk
 • Możliwość oceny technik i metod pracy
  Jesteśmy w stanie zweryfikować i wybrać najlepsze metody pracy pod kątem ergonomicznym
 • Odszukanie stanowisk i czynności nieergonomicznych
  Dzięki analizie odszukujemy czynności uciążliwe i nieergonomiczne mogące prowadzić od urazów
 • Unikniecie przeciążeń dla pracowników                        
  Poprzez możliwość zmiany ciężarów jesteśmy w stanie zweryfikować maksymalne bezpieczne obciążenia
 • Optymalne rozmieszczenie 
  Proponujemy najlepsze rozwiązania pod kątem widoczności i dosięgalności w danych warunkach
 • Materiały szkoleniowe
  Stworzone przez nas raporty w formie video oraz prezentacji mogą być wykorzystywane jako materiały szkoleniowe które w czytelny sposób pokażą popełnianie błędy w trackie pracy na stanowisku lub podczas wykonywania czynności
 • Alternatywna rozwiązania
  Tworzymy alternatywne rozwiązania które przed wdrożeniem symulujemy celem sprawdzenia ich poprawności
 • Robotyzacja lub automatyzacja stanowisk
  Proponujemy rozwiązania z zakresu robotyzacji lub automatyzacji które nastąpienie wdrażamy
 • Precyzje pomiary i wyniki
  Badanie realizowane z wykorzystaniem systemu do przechwytywania ruchu Xsens oraz zaawansowanych narzędzi symulacyjnych pozwala na znacznie dokładniejszą ocenę w porównaniu z tradycyjnymi metodami.

Dokumentowanie  pod względem ergonomicznym wraz z raportami:

 • RULA - Ocena ryzyka zawodowego metodą RULA (Rapid Upper Limb Assessment). Metoda uwzględnia obciążenie całego układu mięśniowo-szkieletowego, związane zarówno z użyciem siły dla potrzeb wykonania określonego zadania, jak i z koniecznością utrzymania niezbędnej (często wymuszonej konstrukcją stanowiska) pozycji ciała (obciążenie posturalne). Ukierunkowana jest jednak szczególnie na obciążenie szyi, tułowia i kończyn górnych; sprawdza się doskonale w przypadku pracy wykonywanej w pozycji siedzącej (np. przy komputerze).
 • OWAS - Ocena ryzyka zawodowego metodą OWAS (Ovako Working Posture Analysis System). Metoda umożliwia identyfikację zagrożeń i szacowanie ryzyka, wynikającego z pozycji przyjmowanych podczas pracy oraz obciążenia zewnętrznego. Pierwsza jej wersja została opracowana w latach siedemdziesiątych przez zespół pracowników Ovako Steelworks i Fiński Instytut Ochrony Pracy. Karhu, Kansi i Kuorinka wdrożyli opracowywaną przez siebie metodę OWAS w 1975 r., w Ovako Oy Steel Co.
 • ISO 11226:2000,  Międzynarodowy standard dotyczący „oceny statycznej postawy przy pracy” zawiera zalecenia dotyczące ergonomii dla różnych zadań roboczych. Norma ta dostarcza informacji osobom zaangażowanym w projektowanie lub przeprojektowywanie stanowisk pracy, które są zaznajomione z podstawowymi pojęciami ergonomii.
 • NIOSH- Metoda służącą do oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Dedykowana jest metoda zawarta w normie PN-EN 1005-2+A1:2010 i określana jaka metoda NIOSH. Na podstawie metody zawartej w normie wyznaczana jest tzw. zalecana wartość graniczna masy, która ze względu na obciążenie pracownika nie powinna być przekroczona.
 • SSP (Static Strength Prediction) – Narzędzie pozwalające ocenić jaki procent populacji jest w stanie wykonać zadanie przy danych obciążeniach. Narzędzie ponadto rejestruje kąty danych części ciała oraz moment obrotowy.  Źródło metody: Metoda rozwijane od 25 lat przez „ University of Michigan Center for Ergonomics”.
 • LOWER BACK – Metody od oceny obciążeń dolnej części pleców pracownika podczas wykonywania pracy na badanym stanowisku.
 • CUMULATIVE LOWER BACK – Narzędzie do określenia możliwości wystąpienia urazów pleców podczas długotrwałej pracy i podczas której występuje obciążenie dolnej części pleców. 
 • FATIGUE AND RECOVER – Narzędzie do oceny pracy pod kątem obciążeń mięśni i zmęczenia pracownika oraz jego możliwej regeneracji w trakcie wykonywani czynności.
 • FORCE SOLVER – Metoda  umożliwia analizę maksymalnego obciążenia, które dany model człowieka może wytrzymać w określonej pozycji przy uwzględnieniu dodanych sił.
 • NASA-OBI . Metoda NASA-OBI bada statyczne siły fizyczne oddziałujące na szkielet i układ mięśniowy. Przedstawia obciążenia szkodliwe dla zdrowia z diagramem.
 • DIAGRAM SPAGHETTI - Metoda umożliwia zmierzenie długości przejazdu pracownika w zadanym przedziale czasu, którego trasę można wyświetlić za pomocą informacji w przestrzeni modelu.
 • DETEKCJA KOLIZJI- Umożliwia wykrywanie kolizji w przypadku nowo projektowanych stanowisk. Dzięki wirtualnemu środowisku jesteśmy w stanie zestryfikować dane stanowisko nim one fizycznie powstanie.
 • ANALIZA DOSIĘGALNOŚCI- Pozwala na weryfikacje stanowisk, maszyn i urządzeń pod kątem dostępności określonych części.
 • WIDOK OPERATORA- Widow operatora pozwala zweryfikować czy podczas dokowania zmian lub projektowania nowego stanowiska wszystkie elementy i części stanowiska będą w zasięgu wzroku operatora.
Xsens ViveLab Ergo - ergonomia


Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem rozwiązań Xsens oraz ViveLab Ergo

Ergonomia

Ergonomia, czyli nauka o pracy, a dokładniej — o przystosowaniu warunków pracy do psychofizycznych oraz anatomicznych predyspozycji pracowników. Służy do opracowania takiej metody pracy na danym stanowisku, która przyniesie największe efekty i jednocześnie jak najmniej obciąży pracownika. Za sprawą długoletniego doświadczenia w przemyśle, jesteśmy w stanie wskazać konkretne sposoby wspomagające efektywność oraz komfort pracy. Co więcej, nasze metody są innowacyjne za sprawą zaawansowanych systemów przechwytywania ruchu, jak również skutecznym wykorzystywaniem modeli symulacyjnych. Przeprowadzane przez nas badania i analizy ergonomiczne przynoszą ogromną ilość korzyści. Dzięki profesjonalnemu, nowatorskiemu podejściu Virtuity — możliwa staje się optymalizacja ergonomiczna na wyższym, bardziej rzeczywistym poziomie.

Ergonomia pracy

Komfort i wygoda pracy naszych klientów to dla nas priorytet, dlatego przeprowadzamy szczegółowe analizy ergonomiczne stanowisk. Sprawia to, że efektywność i wydajność podczas pracy się zwiększają. Na podstawie wyników badań wprowadzone zostają zmiany, które poprawiają jakość wykonywanych usług na danej pozycji. Ergonomia pracy może być analizowana i oceniana na dowolnym stanowisku pracy, czemu służy szereg raportów. Przyczynia się to do wyboru jak najlepszej techniki działania. Pod kątem ergonomii pracy możliwe jest badanie wszystkich obecnie stosowanych aktywności.

Ergonomia w miejscu pracy

Nieergonomiczne czynności wykonywane na danym stanowisku przekładają się na mniejszą wydajność stanowska i brak efektywności w pracy. Ergonomia w miejscu pracy jest niezwykle istotna, a odszukanie działań, które niekorzystnie wpływają na organizację pracy to coś, co robimy na najwyższym poziomie. Naszym celem jest usprawnić działania ergonomiczne na każdej płaszczyźnie aktywności. Pracownicy nie mogą się przeciążać, ani fizycznie, ani psychicznie, a ich praca powinna być pełna zaangażowania oraz przynosić wymierne efekty. Ponadto, uwzględniamy również optymalne rozmieszczenie stanowisk, pod katem osiągalności, jak również widoczności w każdych warunkach.

Ergonomia stanowiska pracy

Kluczem do sukcesu w obszarze wydajności i zarazem wymogiem ergonomii stanowiska pracy jest odpowiednia organizacja. Dobrze opracowana logistyka — ergonomia stanowiska pracy, tworzona jest przez Virtuity za pomocą symulacji. Alternatywne rozwiązania są poddawane symulacji, aby upewnić się czy na pewno się sprawdzą. Proces symulacji odbywający się przed wdrożeniem danego rozwiązania w życie pozwala zaoszczędzić czas, jak również zminimalizować koszty podczas wprowadzania zmian w organizacji pracy. Na podstawie naszych analiz, ergonomia stanowiska pracy bezpośrednio przekłada się na produktywność pracowników oraz ich zadowolenie. Zaczynają także w lepszy sposób kooperować z maszynami. W tym celu oferujemy i wdrażamy robotyzację oraz automatyzację stanowisk pracy. Podczas symulacji procesów stosujemy narzędzie Xsens, służące do przechwytywania ruchu, przez co jesteśmy pewni na 100%, czy dany projekt spełni oczekiwania klienta w zakresie ergonomii.

Ergonomia w miejscu pracy

Po wykonaniu analiz i badań ergonomii pracy, zapewniamy raporty, które zawierają dokładnie wypunktowane pomiary. Wyznaczony został międzynarodowy standard, dotyczący oceny statystycznej postawy przy pracy (ISO 11226:2000). Określa ergonomiczne zasady ma różnych stanowiskach. W naszych cyfrowych bliźniakach tworzymy widok z perspektywy operatora, detekcję kolizji, analizę osiągalności. Tworzymy również DIAGRAM SPAGHETII, który umożliwia zmierzenie długości ruchu pracownika w zadanym przedziale czasu, którego trasę można wyświetlić za pomocą informacji w przestrzeni modelu. Do raportu należy także m.in. ocena ryzyka urazu zawodowego, przeprowadzana metodą Rapid Upper Limb Assessment (RULA). Dotyczy przede wszystkim obciążenia posturalnego, w tym analizy obciążenia całego układu mięśniowo-szkieletowego na konkretnym stanowisku. Podobnie w metodzie NIOSH, NASA-OBI wyznaczana jest zalecana wartość graniczna masy obciążenia mięśni i szkieletu. Kilka metod badawczych zawartych w raporcie określa obciążenie dolnego odcinka pleców — LOWER BACK, CUMULATIVE LOWER BACK. Kolejne badanie pozwala oszacować ryzyko wystąpienia zagrożeń oraz obciążenie zewnętrzne w danej pozycji, odbywa się na podstawie Ovako Working Posture Analysis System (OWAS). Podobnie działa FORCE SOLVER, które ocenia maksymalne obciążenie dla człowieka w konkretnej pozycji. Z kolei analiza SSP (Static Strength Prediction) określa ile procent populacji jest w stanie wykonać pracę o danym obciążeniu. FATIGUE AND RECOVERY bada obciążenie mięśni oraz zmęczenie pracownika, jak również jego zdolność do regeneracji podczas wykonywania pracy.

Blog

Motion capture — przechwytywanie ruchu w analizach ergonomicznych

piątek 30th lipiec, 2021


Czy zdarza Ci się rozmyślać o sposobie zwiększania produktywności swojego przedsiębiorstwa? Czy zastanawiasz się nad optymalizacją procesów i wzrostem ich wydajności i efektywności? I w końcu, czy masz pewność, że Twój zespół posiada takie stanowiska pracy, które umożliwiają wykorzystanie potencjału pracowników jak najpełniej? Motion capture — precyzja przepisem na sukces Motion capture, w skrócie mocap,… Czytaj dalej Motion capture — przechwytywanie ruchu w analizach ergonomicznych

Zobacz wszystkie artykuły
Adres

Wolnego 4/8, 40-857 Katowice

Dane kontaktowe

Email: office@virtuity.eu
Email: d.dudlo@virtuity.eu
Telefon: +48 572 959 550
Email: b.siuda@virtuity.eu
Telefon: +48 604 132 451 

This site was started with Mobirise template