Ergonomia

Virtuity prezentuje nowatorskie podejście do badań, analiz i optymalizacji ergonomicznych. Stosując zaawansowane oprogramowanie symulacyjne oraz systemy przechwytywania ruchu, nie tylko dokonujemy praktycznej i dokładnej analizy stanowisk pracy, ale dzięki wieloletniemu doświadczeniu w przemyśle pokazujemy konkretne rozwiązania.

KORZYŚCI BADANIA I ANALIZY ERGONOMICZNEJ REALIZOWANEJ PRZEZ VIRTUITY

 • Zwiększenie wydajności i komfortu pracy 
  Dzięki wprowadzonym usprawnieniom poprawiamy komfort i wydajności pracy
 • Możliwość oceny ergonomicznej różnych stanowisk pracy
  Poprzesz wykorzystanie szeregu raportów mamy możliwość oceny ergonomicznej dowolnych stanowisk
 • Możliwość oceny technik i metod pracy
  Jesteśmy w stanie zweryfikować i wybrać najlepsze metody pracy pod kątem ergonomicznym
 • Odszukanie stanowisk i czynności nieergonomicznych
  Dzięki analizie odszukujemy czynności uciążliwe i nieergonomiczne mogące prowadzić od urazów
 • Unikniecie przeciążeń dla pracowników                        
  Poprzez możliwość zmiany ciężarów jesteśmy w stanie zweryfikować maksymalne bezpieczne obciążenia
 • Optymalne rozmieszczenie 
  Proponujemy najlepsze rozwiązania pod kątem widoczności i dosięgalności w danych warunkach
 • Materiały szkoleniowe
  Stworzone przez nas raporty w formie video oraz prezentacji mogą być wykorzystywane jako materiały szkoleniowe które w czytelny sposób pokażą popełnianie błędy w trackie pracy na stanowisku lub podczas wykonywania czynności
 • Alternatywna rozwiązania
  Tworzymy alternatywne rozwiązania które przed wdrożeniem symulujemy celem sprawdzenia ich poprawności
 • Robotyzacja lub automatyzacja stanowisk
  Proponujemy rozwiązania z zakresu robotyzacji lub automatyzacji które nastąpienie wdrażamy
 • Precyzje pomiary i wyniki
  Badanie realizowane z wykorzystaniem systemu do przechwytywania ruchu Xsens oraz zaawansowanych narzędzi symulacyjnych pozwala na znacznie dokładniejszą ocenę w porównaniu z tradycyjnymi metodami.

Dokumentowanie  pod względem ergonomicznym wraz z raportami:

 • RULA - Ocena ryzyka zawodowego metodą RULA (Rapid Upper Limb Assessment). Metoda uwzględnia obciążenie całego układu mięśniowo-szkieletowego, związane zarówno z użyciem siły dla potrzeb wykonania określonego zadania, jak i z koniecznością utrzymania niezbędnej (często wymuszonej konstrukcją stanowiska) pozycji ciała (obciążenie posturalne). Ukierunkowana jest jednak szczególnie na obciążenie szyi, tułowia i kończyn górnych; sprawdza się doskonale w przypadku pracy wykonywanej w pozycji siedzącej (np. przy komputerze).
 • OWAS - Ocena ryzyka zawodowego metodą OWAS (Ovako Working Posture Analysis System). Metoda umożliwia identyfikację zagrożeń i szacowanie ryzyka, wynikającego z pozycji przyjmowanych podczas pracy oraz obciążenia zewnętrznego. Pierwsza jej wersja została opracowana w latach siedemdziesiątych przez zespół pracowników Ovako Steelworks i Fiński Instytut Ochrony Pracy. Karhu, Kansi i Kuorinka wdrożyli opracowywaną przez siebie metodę OWAS w 1975 r., w Ovako Oy Steel Co.
 • ISO 11226:2000,  Międzynarodowy standard dotyczący „oceny statycznej postawy przy pracy” zawiera zalecenia dotyczące ergonomii dla różnych zadań roboczych. Norma ta dostarcza informacji osobom zaangażowanym w projektowanie lub przeprojektowywanie stanowisk pracy, które są zaznajomione z podstawowymi pojęciami ergonomii.
 • NIOSH- Metoda służącą do oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Dedykowana jest metoda zawarta w normie PN-EN 1005-2+A1:2010 i określana jaka metoda NIOSH. Na podstawie metody zawartej w normie wyznaczana jest tzw. zalecana wartość graniczna masy, która ze względu na obciążenie pracownika nie powinna być przekroczona.
 • SSP (Static Strength Prediction) – Narzędzie pozwalające ocenić jaki procent populacji jest w stanie wykonać zadanie przy danych obciążeniach. Narzędzie ponadto rejestruje kąty danych części ciała oraz moment obrotowy.  Źródło metody: Metoda rozwijane od 25 lat przez „ University of Michigan Center for Ergonomics”.
 • LOWER BACK – Metody od oceny obciążeń dolnej części pleców pracownika podczas wykonywania pracy na badanym stanowisku.
 • CUMULATIVE LOWER BACK – Narzędzie do określenia możliwości wystąpienia urazów pleców podczas długotrwałej pracy i podczas której występuje obciążenie dolnej części pleców. 
 • FATIGUE AND RECOVER – Narzędzie do oceny pracy pod kątem obciążeń mięśni i zmęczenia pracownika oraz jego możliwej regeneracji w trakcie wykonywani czynności.
 • FORCE SOLVER – Metoda  umożliwia analizę maksymalnego obciążenia, które dany model człowieka może wytrzymać w określonej pozycji przy uwzględnieniu dodanych sił.
 • NASA-OBI . Metoda NASA-OBI bada statyczne siły fizyczne oddziałujące na szkielet i układ mięśniowy. Przedstawia obciążenia szkodliwe dla zdrowia z diagramem.
 • DIAGRAM SPAGHETTI - Metoda umożliwia zmierzenie długości przejazdu pracownika w zadanym przedziale czasu, którego trasę można wyświetlić za pomocą informacji w przestrzeni modelu.
 • DETEKCJA KOLIZJI- Umożliwia wykrywanie kolizji w przypadku nowo projektowanych stanowisk. Dzięki wirtualnemu środowisku jesteśmy w stanie zestryfikować dane stanowisko nim one fizycznie powstanie.
 • ANALIZA DOSIĘGALNOŚCI- Pozwala na weryfikacje stanowisk, maszyn i urządzeń pod kątem dostępności określonych części.
 • WIDOK OPERATORA- Widow operatora pozwala zweryfikować czy podczas dokowania zmian lub projektowania nowego stanowiska wszystkie elementy i części stanowiska będą w zasięgu wzroku operatora.
Xsens ViveLab Ergo - ergonomia


Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem rozwiązań Xsens oraz ViveLab Ergo

Adres

Wolnego 4/8, 40-857 Katowice

Dane kontaktowe

Email: office@virtuity.eu
Email: d.dudlo@virtuity.eu
Telefon: +48 572 959 550
Email: b.siuda@virtuity.eu
Telefon: +48 604 132 451