Symulacja procesów

W Virtuity.eu zajmujemy się optymalizacją i symulacją procesów. Nasze modele symulacyjne znajdują zastosowanie w takich dziedzinach jak: produkcja, logistyka. magazyn, budynki, infrastruktura czy ruch pieszych. Dzięki symulacji procesów optymalizujemy koszty oraz czas realizacji projektów poprzez wczesne eliminowanie błędów koncepcyjnych i podejmowanie trafnych wyborów. Symulacja procesów, pozwala również na optymalizację bez konieczności zatrzymywania np. bieżącej produkcji.

Symulacja produkcji, symulacja procesów

PRODUKCJA

Szybko zmieniające się oczekiwania rynku wymuszająca na producentach ciągłe zmiany w obszarze produkcji. Właściwe decyzje dotyczące zmian, modyfikacji i inwestycji uwarunkowane są od posiadania dokładnych i rzetelnych danych. Weryfikacja możliwych opcji bywa trudna i pracochłonna, a dostarczone dane mogą być obarczone dużym marginesem błędu. W Virtuity tworzy dedykowane modele symulacyjne „Digital Twin”, który pozwoli na dostarczenie właściwych informacji niezbędnych do podjęcia trafnych wyborów na długo przed dokonaniem ostatecznych decyzji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Symulacja logistyki, symulacja procesów

LOGISTYKA

Na długo przed wprowadzaniem zmian w Virtuity stworzy cyfrowy model tak zwany cyfrowy bliźniak, dzięki które możliwe stanie się uzyskanie odpowiedzi na szereg pytań. Dzięki informacja, jakie dostarczy nam model symulacyjny podjęcie decyzji będzie łatwiejsze i obarczone mniejszym ryzykiem błędu. Odpowiemy na pytania dotyczące wyboru najlepszych dróg transportowych pod kątem generowanych kosztów czy też wielkości przebiegu. Pomożemy dobrać odpowiednie ilości zasobów takich jak pojazdy AGV, SGV lub tradycyjne wózki widłowe. Zweryfikujemy reguły sterowania dla przepływu materiałów i półproduktów. Dzięki naszej pomocy możliwe stanie się łatwe uzyskanie informacji na temat wpływu długości linii przenośników na buforowanie. Zbudowany przez nas cyfrowy bliźniak i symulacja procesów będzie stanowić wsparcie na wszystkich etapach wykorzystania zasobów, począwszy od globalnej produkcji aż po poszczególne linie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Symulacja Magazynu, Symulacja procesów

MAGAZYN

Wybór odpowiedniego magazynu to trudny i pracochłonny proces. Magazyn musi sprostać szeregu wymagań takim jak pojemność pozwalająca obsłużyć określony wolumen produktów, półproduktów lub materiałów. Magazyn musi zapewnić odpowiednią dostępność do realizacji zamówień i nie może stanowić wąskiego gardła dla logistyki czy produkcji. Ważne jest również oszacowanie wielkości tak, aby nie przeinwestować. Dokonanie trafnych decyzji i inwestycji jest uwarunkowane posiadaniem dokładnych danych. Dokładne informacje może dostarczy zespół Virtuity na podstawie opracowanego i przeanalizowanego modelu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Symulacja FMCG, Symulacja procesów

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Reprezentuje wiele ciekawych i skomplikowanych procesów. Od linii rozlewniczy po piekarnie i inne zakłady gdzie wytwarzane są produkty i półprodukty przeznaczone do spożycia. W obszarach tych można napotkać dużo wyzwań, które muszą być rozwiązane z zachowaniem wysokich standardów produkcji. Obecnie branża ta korzysta z najnowszych dostępnych rozwiązań w obszarze magazynowania, logistyki czy produkcji. Wiele nowo wdrażanych rozwiązań z niesie ze sobą pewne ryzyko nie zapewnia oczekiwanych efektów. Aby dokładnie zoptymalizować posiadane zasoby i właściwe dokonać zmian zespół Virtuity jest w stanie zbudować cyfrowego bliźniak odzwierciedlającego planowane lub istniejące procesy.

Symulacja Maszyn, symulacja procesów

MASZYNY I LINIE

 W Virtuity tworzymy cyfrowe bliźniaki dla dużych systemów w obszarze produkcji, logistyki i magazynowania, ale również jestem w stanie odzwierciedlić działanie poszczególnych linii lub tez ich węższych wycinków jak pojedyncze: maszyny, sortery dla przemysłu meblarskiego, suwnice dla galwanizerni, karuzele do wtryskarek, automaty rozlewnicze lub inne urządzenia, które bez włączenia w cały system ciężko zweryfikować. Dzięki symulacji modelu stworzonego przez Virtuity możliwe będzie unikniecie błędów już na etapie koncepcji urządzenia.

Symulacja procesów, infrastruktura, ruch pieszych

INFRASTRUKTURA I RUCH PIESZYCH

Bezpieczeństwo to jeden z najistotniejszych czynników dla każdego obiektu gdzie gromadzi się duża ilości ludzi. W normalnych warunkach ciężko przeprowadzić ewakuacje uwzględniająca zachowanie tłumu. Sprawdzić wpływ różnych zaburzeń na drogi ewakuacyjne jak zamknięte drzwi lub tez pożar w części obiektu przeznaczonej do ewakuacji. O ile w istniejących budynkach symulacja może być przeprowadzona na żywym obiekcie przy znacznym nakładem pracy i kosztów o tyle w planowanych obiektach takiej możliwości nie ma. Cyfrowy bliźniak stworzony przez Virtuity pozwoli na sprawdzenie różnych wariantów symulacji z udziałem tłumu na długo przed powstaniem fizycznego obiektu.  

Symulacja procesów

Symulacja procesów znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: produkcja, logistyka, magazyn, budynki, infrastruktura czy ruch pieszych. Nasze modele symulacyjne pozwalają na dogłębną analizę, m. in. systemów produkcyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej, co umożliwia optymalizację kosztów oraz czasu realizacji projektów. Dzięki symulacji procesów możliwe staje się wdrożenie skutecznych środków w zakresie produkcji w krótkim czasie. Badanie obciążenia systemu produkcji wpływa na sprawniejsze testowanie nowych rozwiązań usprawniających jego działanie.

Symulacja procesów produkcyjnych

Za pomocą symulacji procesów możemy odpowiedzieć na pytania stawiane podczas modelowania nowych usprawnień systemu (np. Co się stanie jeśli wyeliminuję bufory? Jaki jest wpływ podaży asortymentu na produkcję?). W łatwy sposób możemy przewidzieć skutki wdrażanych rozwiązań, bez negatywnego wpływu na rzeczywiste funkcjonowanie produkcji. Na rynku nieustannie pojawiają się nowe oczekiwania wobec producentów, co wymusza zmiany i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie produkcji. Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy zebrać sporą ilość danych, które umożliwią dokonanie najlepszego wyboru, który przyniesie najwięcej zysków i zostanie doceniony przez użytkowników. Wychodząc naprzeciw potrzebom producentów w Virtuity stosujemy system symulacji procesów Digital Twin, który dostarczy niezbędnych informacji, potrzebnych do podjęcia właściwych decyzji w różnych obszarach.

Symulacja produkcji — jakie korzyści?

Zaprogramowane w odpowiedni sposób rozwiązania, dają możliwość odkrycia optymalnych metod spośród dziesiątek tysięcy opcji. Stworzenie cyfrowego bliźniaka procesów, np. produkcyjnych pozwoli utrzymać terminowość oraz najwyższą jakość zleceń. Ponadto — wizualizacja 3D posłuży do prezentacji i dyskusji o proponowanych rozwiązaniach konkretnych problemów. Za pomocą symulacji można bez problemu sprawdzić poziom wykorzystania zasobów, odnaleźć optymalne wielkości buforów, jak również odszukać wąskie gardła i problematyczne obszary. Niewątpliwie symulacja procesów produkcyjnych pozwala długofalowo usprawnić działanie całego systemu produkcji, między innymi dzięki oszacowaniu przyszłych planów produkcyjnych oraz uregulowaniu optymalnych parametrów i ustawień. Co więcej, za pomocą narzędzia symulacji, można zidentyfikować maksymalną przepustowość oraz wartość szczytową — peak value.

Efekty symulacji procesów produkcyjnych

Optymalizacja i symulacja procesów pozwala na odpowiednie zbalansowanie linii produkcyjnej, analizę wielkości zapasów w łańcuchu dostaw oraz usprawnioną dostawę surowców na stanowiska robocze, przez co podnosi wydajność logistyki wewnętrznej. Ponadto umożliwia także dokładną analizę implementacji np. zrobotyzowanych linii produkcyjnych. Symulacje produkcji dostarczają potwierdzenia dla założeń projektowych i zmian oraz umożliwiają analizę danych statystycznych na różnych etapach procesów. Symulacje komputerowe to narzędzia, które znajdują zastosowanie w ocenianiu efektywności stworzonego modelu procesu produkcji w praktyce. Efektem symulacji jest zapoznanie się z analizą konsekwencji ekonomicznych oraz operacyjnych, przed podjęciem decyzji organizacyjnych, lokalizacyjnych, inwestycyjnych, jak również zobowiązań finansowych.

Blog

Motion capture — przechwytywanie ruchu w analizach ergonomicznych

piątek 30th lipiec, 2021


Czy zdarza Ci się rozmyślać o sposobie zwiększania produktywności swojego przedsiębiorstwa? Czy zastanawiasz się nad optymalizacją procesów i wzrostem ich wydajności i efektywności? I w końcu, czy masz pewność, że Twój zespół posiada takie stanowiska pracy, które umożliwiają wykorzystanie potencjału pracowników jak najpełniej? Motion capture — precyzja przepisem na sukces Motion capture, w skrócie mocap,… Czytaj dalej Motion capture — przechwytywanie ruchu w analizach ergonomicznych

Zobacz wszystkie artykuły
Adres

Wolnego 4/8, 40-857 Katowice

Dane kontaktowe

Email: office@virtuity.eu
Email: d.dudlo@virtuity.eu
Telefon: +48 572 959 550
Email: b.siuda@virtuity.eu
Telefon: +48 604 132 451 

How to start a site - More here