Symulacja procesów

W Virtuity.eu zajmujemy się optymalizacją i symulacją procesów. Nasze modele symulacyjne znajdują zastosowanie w takich dziedzinach jak: produkcja, logistyka. magazyn, budynki, infrastruktura czy ruch pieszych. Dzięki symulacji procesów optymalizujemy koszty oraz czas realizacji projektów poprzez wczesne eliminowanie błędów koncepcyjnych i podejmowanie trafnych wyborów. Symulacja procesów, pozwala również na optymalizację bez konieczności zatrzymywania np. bieżącej produkcji.

Symulacja produkcji, symulacja procesów

PRODUKCJA

Szybko zmieniające się oczekiwania rynku wymuszająca na producentach ciągłe zmiany w obszarze produkcji. Właściwe decyzje dotyczące zmian, modyfikacji i inwestycji uwarunkowane są od posiadania dokładnych i rzetelnych danych. Weryfikacja możliwych opcji bywa trudna i pracochłonna, a dostarczone dane mogą być obarczone dużym marginesem błędu. W Virtuity tworzy dedykowane modele symulacyjne „Digital Twin”, który pozwoli na dostarczenie właściwych informacji niezbędnych do podjęcia trafnych wyborów na długo przed dokonaniem ostatecznych decyzji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Symulacja logistyki, symulacja procesów

LOGISTYKA

Na długo przed wprowadzaniem zmian w Virtuity stworzy cyfrowy model tak zwany cyfrowy bliźniak, dzięki które możliwe stanie się uzyskanie odpowiedzi na szereg pytań. Dzięki informacja, jakie dostarczy nam model symulacyjny podjęcie decyzji będzie łatwiejsze i obarczone mniejszym ryzykiem błędu. Odpowiemy na pytania dotyczące wyboru najlepszych dróg transportowych pod kątem generowanych kosztów czy też wielkości przebiegu. Pomożemy dobrać odpowiednie ilości zasobów takich jak pojazdy AGV, SGV lub tradycyjne wózki widłowe. Zweryfikujemy reguły sterowania dla przepływu materiałów i półproduktów. Dzięki naszej pomocy możliwe stanie się łatwe uzyskanie informacji na temat wpływu długości linii przenośników na buforowanie. Zbudowany przez nas cyfrowy bliźniak i symulacja procesów będzie stanowić wsparcie na wszystkich etapach wykorzystania zasobów, począwszy od globalnej produkcji aż po poszczególne linie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Symulacja Magazynu, Symulacja procesów

MAGAZYN

Wybór odpowiedniego magazynu to trudny i pracochłonny proces. Magazyn musi sprostać szeregu wymagań takim jak pojemność pozwalająca obsłużyć określony wolumen produktów, półproduktów lub materiałów. Magazyn musi zapewnić odpowiednią dostępność do realizacji zamówień i nie może stanowić wąskiego gardła dla logistyki czy produkcji. Ważne jest również oszacowanie wielkości tak, aby nie przeinwestować. Dokonanie trafnych decyzji i inwestycji jest uwarunkowane posiadaniem dokładnych danych. Dokładne informacje może dostarczy zespół Virtuity na podstawie opracowanego i przeanalizowanego modelu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Symulacja FMCG, Symulacja procesów

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Reprezentuje wiele ciekawych i skomplikowanych procesów. Od linii rozlewniczy po piekarnie i inne zakłady gdzie wytwarzane są produkty i półprodukty przeznaczone do spożycia. W obszarach tych można napotkać dużo wyzwań, które muszą być rozwiązane z zachowaniem wysokich standardów produkcji. Obecnie branża ta korzysta z najnowszych dostępnych rozwiązań w obszarze magazynowania, logistyki czy produkcji. Wiele nowo wdrażanych rozwiązań z niesie ze sobą pewne ryzyko nie zapewnia oczekiwanych efektów. Aby dokładnie zoptymalizować posiadane zasoby i właściwe dokonać zmian zespół Virtuity jest w stanie zbudować cyfrowego bliźniak odzwierciedlającego planowane lub istniejące procesy.

Symulacja Maszyn, symulacja procesów

MASZYNY I LINIE

 W Virtuity tworzymy cyfrowe bliźniaki dla dużych systemów w obszarze produkcji, logistyki i magazynowania, ale również jestem w stanie odzwierciedlić działanie poszczególnych linii lub tez ich węższych wycinków jak pojedyncze: maszyny, sortery dla przemysłu meblarskiego, suwnice dla galwanizerni, karuzele do wtryskarek, automaty rozlewnicze lub inne urządzenia, które bez włączenia w cały system ciężko zweryfikować. Dzięki symulacji modelu stworzonego przez Virtuity możliwe będzie unikniecie błędów już na etapie koncepcji urządzenia.

Symulacja procesów, infrastruktura, ruch pieszych

INFRASTRUKTURA I RUCH PIESZYCH

Bezpieczeństwo to jeden z najistotniejszych czynników dla każdego obiektu gdzie gromadzi się duża ilości ludzi. W normalnych warunkach ciężko przeprowadzić ewakuacje uwzględniająca zachowanie tłumu. Sprawdzić wpływ różnych zaburzeń na drogi ewakuacyjne jak zamknięte drzwi lub tez pożar w części obiektu przeznaczonej do ewakuacji. O ile w istniejących budynkach symulacja może być przeprowadzona na żywym obiekcie przy znacznym nakładem pracy i kosztów o tyle w planowanych obiektach takiej możliwości nie ma. Cyfrowy bliźniak stworzony przez Virtuity pozwoli na sprawdzenie różnych wariantów symulacji z udziałem tłumu na długo przed powstaniem fizycznego obiektu.  

Adres

Wolnego 4/8, 40-857 Katowice

Dane kontaktowe

Email: office@virtuity.eu
Email: d.dudlo@virtuity.eu
Telefon: +48 572 959 550
Email: b.siuda@virtuity.eu
Telefon: +48 604 132 451